Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπει τον τρόπο με τον οποίο το jobseeker.gr συλλέγει, χρησιμοποιεί, συντηρεί και γνωστοποιεί πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας www.jobseeker.gr. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για την ιστοσελίδα καθώς για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης

Μπορούμε να συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από τους χρήστες με  ποικίλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων αλλά δεν περιορίζονται σε αυτούς, όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, όταν κάνουν εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, όταν συμπληρώνουν μια φόρμα για την υποβολή αγγελιών και βιογραφικών, αλλά και σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, υπηρεσίες, χαρακτηριστικά ή πόρους που διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας. Από τους χρήστες μας μπορούν να ζητηθούν, ανάλογα με την περίπτωση, το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και η περιοχή. Οι χρήστες μπορούν ωστόσο να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας ανώνυμα. Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης από τους χρήστες, μόνο εφόσον τις υποβάλουν οικειοθελώς σε μας. Οι χρήστες μπορούν πάντοτε να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης, αλλά αυτό μπορεί να τους αποτρέψει στο να χρησιμοποιούν ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

Μη-προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης

Μπορούμε να συλλέγουμε μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης από τους χρήστες κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα μας. Τα μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης μπορεί να περιλαμβάνουν, το όνομα του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του υπολογιστή και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μέσω της σύνδεσης τους στην ιστοσελίδα μας, όπως το λειτουργικό σύστημα και τους φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιούν και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

Σχετικά με τα cookies

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιήσει «cookies» για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών. Οι περιηγητές (web browsers)  των χρηστών, τοποθετούν cookies στους σκληρούς δίσκους τους για σκοπούς καταγραφής και μερικές φορές για να παρακολουθούν πληροφορίες σχετικά με αυτούς. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να ορίσουν τους web browser να μη δέχονται τα cookies, ή να τους ειδοποιούν όταν αποστέλλονται cookies. Εάν το πράξουν, σημειώστε ότι ορισμένα τμήματα του δικτυακού τόπου μπορεί να μην λειτουργούν σωστά.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχουμε υιοθετήσει  κατάλληλες πρακτικές συλλογής δεδομένων, την αποθήκευση και την επεξεργασία τους και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων, το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, τα στοιχεία της συναλλαγής και δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ιστοσελίδα μας.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν πουλάμε, δεν εμπορευόμαστε και δε νοικιάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε άλλους. Μπορούμε μόνο να μοιραζόμαστε γενικές συγκεντρωτικές δημογραφικές πληροφορίες, που όμως δεν συνδέονται σε καμιά περίπτωση με οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ταυτότητας των επισκεπτών και χρηστών με τους επιχειρηματικούς εταίρους μας, αξιόπιστους συνεργάτες και διαφημιστές.

Ιστοσελίδες τρίτων

Οι χρήστες μπορούν να βρουν διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας που συνδέεται με ιστοσελίδες και υπηρεσίες συνεργατών, προμηθευτών, διαφημιστών, χορηγών, και άλλων τρίτων. Εμείς δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο ή τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες αυτές, οι οποίες συνδέονται με ή από την ιστοσελίδα μας.

Επιπλέον, αυτοί οι δικτυακοί τόποι ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των συνδέσμων τους, μπορεί να αλλάζουν συνεχώς. Αυτές οι ιστοσελίδες και οι υπηρεσίες τους, μπορούν να έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και πολιτικές εξυπηρέτησης πελατών. Η περιήγηση και η αλληλεπίδραση με άλλες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων και των δικτυακών τόπων που έχουν ένα link στην ιστοσελίδα μας, υπόκεινται στους δικούς τους όρους και πολιτικές.

Google Adsense

Οι περισσότερες διαφημίσεις μπορεί να εμφανίζονται από την Google.  Η χρήση του DART cookie από την Google επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων στους χρήστες με βάση την επίσκεψή τους στον δικτυακό τόπο μας και άλλες τοποθεσίες στο Internet. Το DART χρησιμοποιεί «μη προσωπικά στοιχεία» και δεν παρακολουθεί τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Google http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Αλλαγές στη πολιτική απορρήτου

Το jobseeker έχει τη διακριτική ευχέρεια να ενημερώνει αυτή τη πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή.  Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούμε τους χρήστες να ελέγχουν συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές, για να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το πώς βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε.  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να επιθεωρείται την πολιτική απορρήτου σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να ενημερώνεστε για τις τροποποιήσεις.

Αποδοχή των όρων αυτών από εσάς

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την παρούσα πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε με αυτή την πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την τοποθέτηση αλλαγών στην πολιτική αυτή, θα πρέπει να θεωρείται αποδοχή αυτών των αλλαγών.

jobseeker.gr – Τελευταία Ενημέρωση:  22/1/2016